Η κατασκήνωση απευθύνεται σε παιδιά 10 ετών και άνω,  που έχουν ολοκληρώσει την Junior B τάξη στα Αγγλικά.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογο πιστοποιητικό, παρέχεται σύντομο τεστ αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας, από τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών PALSO.

Η κατασκηνωτική εμπειρία θα είναι αμιγώς αγγλική, τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όσο και κατά την διάρκεια του παιχνιδιού και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι σημαντικό, τα παιδιά να έχουν βασικές επικοινωνιακές δυνατότητες στην αγγλική γλώσσα.